اولین دوره بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری پارک های علم و فناوری کشور در استان بوشهر با حضور شرکت های دانش بنیان برگزار شد

اولین دوره بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری پارک های علم و فناوری کشور در استان بوشهر با حضور شرکت های دانش بنیان برگزار شدبه گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس، در شروع این رویداد دو روزه، دکتر حبیب رستمی رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس ضمن خیر مقدم به مدرسین و مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان گفت: برگزاری اینگونه دوره ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در استان بوشهر کمک شایانی به توسعه کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان و فناوران و نوآوران استان خواهد نمود و امیدواریم اینگونه دوره ها در آینده نیز ادامه داشته باشد.

در ادامه خانم دکتر شاوردی مدیر توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ارتباط وبیناری خدمات صندوق را معرفی و آموزش های مرتبط با مدیریت فناوری و نوآوری را آغاز حرکت جدیدی در توسعه بازار و کسب و کار شرکت های دانش بنیان بیان نمودند.


مهندس عبدالحسن بهرامی معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری نیز با بیان فرصت های این دوره بوت کمپ مدیریت فناوری و نوآوری برای شرکت های دانش بنیان استان افزود: ارتقا سطح کیفی مدیریت فناوری و نوآوری واحدهای فناور مستقر و توانمندسازی تکنولوژیکی سرمایه های انسانی شرکت های دانش بنیان استان از اولویت های پارک فناوری در سال جاری است.

این رویداد دو روزه با سرفصل همدیریت فناوری و نوآوری، ای راهبرد فناوری و نوآوری و توسعه محصول، مدیریت دارایی هایی فکری، تامین مالی پروژه های فناورانه و همکاری های فناورانه با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک علم و فناوری خلیج فارس و انجمن مدیریت فناوری و نوآوری ایران و با حضور بیش از ۳۵ نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های دانش بنیان برگزار شد.


لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات