هفت استراتژی برای تصمیم گیری گروهی بهتر

اما آیا این تفکر درست است که هر چقدر تعداد افرادی که روی موضوعی فکر می‌کنند بیشتر باشد، در حل مساله موفق‌تر خواهیم بود؟ پاسخ این سوال می‌تواند هم منفی و هم مثبت باشد. از یک طرف نمی‌توان منکر نتایج تفکر گروهی شد و از طرفی لزوما تعداد افراد بیشتر برای همفکری در هر موضوعی، تضمین کننده موفقیت و یافتن حتی گاهی اوقات نظرات اشتباهی که در کارشناسی موضوع ارائه می‌شود، می‌تواند روی تصمیم گیری جمعی تاثیر منفی داشته باشد. تعصبات فردی نیز از جمله مواردی است که گاهی در جلسات تفکر گروهی دیده می‌شود و همین تعصبات، روی ذهن بقیه تاثیر منفی خود را می‌‌گذارد و روند تصمیم گیری را با مشکل مواجه می‌کند. اگر فرآیند صحیحی برای تفکر گروهی درنظر گرفته شود، می‌توان به نتیجه همفکری در گروه امیدوار بود. در این مقاله قصد داریم هفت استراتژی ساده برای تصمیم گیری موثرتر در گروه ارائه دهیم: ۱. درصورت نیاز به همفکری جمعی برای تصمیم گیری، اتاق فکر کوچکی تشکیل دهید. بهتر است قبل از آنکه افراد نظرات خود را در جمع مطرح کنند، نظر هر یک از اعضای اتاق فکر را جداگانه دریافت کنید. معمولا در هر جمعی افرادی متخصص حضور دارند که به جمع کمک می‌کنند درست تصمیم گیری کند. این هفت استراتژی کمک می‌کند تا بتوانیم در تفکر جمعی و تصمیم گیری گروهی موفق‌تر عمل کنیم.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات