نشست بررسی طرح فناورانه شرکت درینه سیاه آریا در بنیاد مستضعفان برگزار شد.

نشست بررسی طرح فناورانه شرکت درینه سیاه آریا در بنیاد مستضعفان برگزار شد.نشست بررسی طرح بازیافت ضایعات هیدروکربنی (زباله های شهری و صنعتی) و تبدیل آن به بنزین و گازوئیل شرکت درینه سیاه آریا (مستقر در مرکز رشد علم و فناوری کنگان) با حضور معاون فناوری و نوآوری پارک علم و فناوری خلیج فارس و اعضای هیات مدیره این شرکت با معاونین و مدیران عالی بنیاد مستضعفان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات