برگزاری غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس

برگزاری غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس

با صلوات بر محمد و آل محمد و درود بر روان پاک و مطهر شهدای هشت سال دفاع مقدس و امام شهدا)رضوان ا... تعالی علیه(، این مجموعه در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اقدام به برگزاری غرفه مجازی کتاب دفاع مقدس با عنوان »روشنای خاطرهها« از سوی جمعی از ناشران مطرح دفاع مقدس و با دبیری و محوریت انتشارات سوره مهر، نموده است. دستگاههای اجرایی میتوانند با مراجعه به سایت انتشارات سوره مهر به آدرس www.soremehr.ir از تخفیفات در نظر گرفته شده از سوی انتشارات سوره مهر استفاده نمایند. شایان ذکر است هر خریدی در هر نقطه از کشور که صورت پذیرد کتابها در بستهبندی ویژه و کامالً بهداشتی و رایگان تحویل خواهد شد. همچنین هدیه ویژهای متناسب با سقف خرید تخصیص داده خواهد شد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات