فراخوان پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال ۱۳۹۹

فراخوان پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال ۱۳۹۹فراخوان پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال ۱۳۹۹ جهت مراکز تحقیقاتی

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران،فراخوان پیمایش شاخص های سلامت و جمعیت در سال ۱۳۹۹ را جهت محققین و مراکز تحقیقاتی متقاضی، منتشر کرد.

در این فراخوان آمده است: بر اساس این دستورالعمل لازم است فرد/مرکز متقاضی، فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ای را با توجه به فرم درخواست برای پروتکل (RFP) پیمایش مربوطه تکمیل نماید.

پس از بررسی و تایید صلاحیت مجری، از ایشان جهت شرکت در مرحله دوم فراخوان و تدوین پروتکل مطابق با RFP ارسالی دعوت به عمل می آید. فرم ارائه اطلاعات محققین و مراکز تحقیقاتی شرکت کننده در فراخوان عام دو مرحله ای و فرم درخواست برای پروتکل این پیمایش از صفحه خانگی موسسه ملی به آدرس: http://nihr.tums.ac.ir/item/1073 قابل دریافت است.

در این فراخوان اعلام شده: اولویت واگذاری طرح به افراد یا مراکزی است که سابقه اجرای پیمایش های ملی را داشته و با استفاده از شبکه سازی و بهره برداری از ظرفیت پژوهشی موجود در کشور قصد اجرای پژوهش را دارند و ساختار و ظرفیت اجرایی لازم برای اجرای یک پیمایش در سطح ملی را دارا می باشند.

دریافت پیشنهادات حداکثر تا پایان ساعت اداری روز شنبه ۹۹/۷/۱۹ خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات