فراخوان ارسال مقاله همایش مجازی کورید ۱۹

فراخوان ارسال مقاله همایش مجازی کورید ۱۹به اطلاع می رساند دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی در نظر دارد اولین همایش مجازی کشوری را با موضوع کورید۱۹ دستاوردها، تهدیدها و فرصت های پیش رو با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در تاریخ ۲۱ - ۲۰ آبانماه سال جاری برگزار نماید. لینک همایش
http://www.arak-medconf.ir/fa به حضور ارسال می گردد.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات