نتایج یک پژوهش جدید: مهارت‌های محاسباتی زنان دست کمی از مردان ندارد

نتایج یک پژوهش جدید: مهارت‌های محاسباتی زنان دست کمی از مردان ندارد

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که زنان از نظر مهارت و تخصص در حوزه دیجیتال، دست کمی از مردان ندارند ولی به دلیل ضعف اعتماد به نفس، مهارت‌های فنی خود را نتایج آزمون نشان می‌دهد که در تمامی تست‌ها زنان شرکت کننده از ضعف اعتماد به نفس چشمگیری برخوردار بودند. با وجودی که از نظر عملکرد و نتیجه نهایی، زنان و مردان وضعیت مشابه و یکسانی داشتند ولی زنان این تست‌ها را در شرایطی که اعتماد به نفس کافی نداشتند، انجام می‌دادند. نتایج مطالعه آماری دیگری روی دانشجویان یک دانشگاه نیز نشان داد که هر دو گروه از نظر حل مسائل پیچیده ریاضی عملکرد مساوی و برابر داشتند ولی این بار نیز دانشجویان دختر، باور داشتند که عملکرد خوبی از خود نشان نداده‌‌اند و در آن آزمایش نیز ضعف اعتماد به نفس آنها به خوبی به چشم می‌خورد.

متن کامل خبر در سایت دیجیاتو

  منبع خبر

  دیجیاتو

  دیجیاتو

  جدیدترین اخبار و مقالات دنیای بازی و سینما

   نظرات