مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای اشتغال‌زایی و معرفی کسب و کارهای جدید، برگزار می‌کند

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای اشتغال‌زایی و معرفی کسب و کارهای جدید، برگزار می‌کند

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای اشتغال‌زایی و معرفی کسب و کارهای جدید، برگزار می‌کند
وبیناری تخصصی در حوزه فریلسنگ بین المللی برای مشتریان خارجی
مرکز نوآوری دانشگاه  کردستان در راستای اشتغال‌زایی و معرفی کسب و کارهای جدید، برگزار می‌کند:

⭕️ وبینار رایگان فریلنسینگ بین‌المللی برای مشتریان خارجی
⚠️ شرکت در وبینار برای عموم (دانشگاهیان و غیردانشگاهیان) آزاد و رایگان است.

منبع خبر

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

    نظرات