گسترش خدمات فناورانه رویکرد مهم در استان بوشهر است

گسترش خدمات فناورانه رویکرد مهم در استان بوشهر استاستاندار بوشهر گفت: با توجه به اهمیت دانش های روز در عرصه های علمی به ویژه فعالیت های فناوری، گسترش خدمات فناورانه رویکرد مهم در استان بوشهر است.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خلیج فارس به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، عبدالکریم گراوند در نشست بررسی طرح های فناورانه استان بوشهر که با حضور معاونان عمرانی و اقتصادی استانداری همراه بود، با اشاره به اولویت استان برای توسعه دانش های فناورانه اظهار داشت: با توجه به اینکه در عصر فناوری های اطلاعاتی قرار داریم اجرای طرح های فناوری و نوآوری در استان ضروری است.
وی افزود: شهرک زیست فناوری دلوار و طرح جامع دهکده دانایی خلیج فارس در جزیره عباسک دو طرح مهم فناورانه استان است که در این جلسه مشکلات پیش روی این دو طرح بررسی می شود.
استاندار بوشهر پس از پیشنهادات و نظرات مدیران و کارشناسان مربوط به دو طرح فوق گفت: یکی از اقدامات مهمی که در زمینه طرح های فناورانه باید انجام دهیم این است که پیچ و خم های اداری در مسیر این طرح ها برداشته شود.
گراوند بیان کرد: سازمان عامل شهرک زیست فناوری دلوار، پارک علم و فناوری خلیج فارس است و هر گونه واگذاری زمین توسط شهرک های صنعتی و سایر مجوزهای قانونی هم توسط دستگاه های متولی با مدیریت پارک علم و فناوری انجام شود.
وی با اشاره به ضرورت بازنگری در طرح جامع دهکده دانایی خلیج فارس در جزیره عباسک بیان کرد: مشخص شدن مالکیت اراضی محدوده طرح جامع دهکده دانایی بوشهر ضروری است تا پس از آن اقدامات بعدی برای فعالیت های فناوری و نوآوری توسط پارک علم و فناوری انجام شود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: تولید دانش و صادرات محصولات مختلف فناورانه از اهداف مهم ما در دهکده دانایی است.
استاندار بوشهر گفت: با توجه به اهمیت دانش های روز در عرصه های علمی به ویژه فعالیت های فناوری، گسترش خدمات فناورانه رویکرد مهم در استان بوشهر است.

گراوند افزود: توسعه خدمات فناوری و نوآوری یکی از رویکردهای مهم در دنیا است و باید از ظرفیت دهکده دانایی خلیج فارس برای گسترش و ارتقا تولیدات فناورانه در استان استفاده کنیم.لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات