۳۰ نماد بورسی متوقف شده کدامند؟

کربن ایران (شکربن) به دلیل تغییرات بیش از ۵۰ درصد در ۱۵ روز متوالی، بیمه البرز (البرز) و شیشه همدان (کهمدا) به دلیل برگزاری مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه)، سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (شیران) به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده، گلوکوزان (غگل)، گروه صنعتی بوتان (لبوتان) به دلیل برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (انتخاب اعضا) و تولیدی مهرام (غمهرا) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه متوقف شده‌اند.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات