کارگاه آموزشی" اصول و فنون مذاکره"

کارگاه آموزشی" اصول و فنون مذاکره"کارگاه آموزشی" اصول و فنون مذاکره"

تاریخ برگزاری : ۲۹ و ۳۰ آمهرماه۱۳۹۹

مدرس: آقای حیدر سلیمان پور

لینک وبینار: http://webinar.pgstp.ir/techservices-pgstp/

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات