برگزاری کارگاه مجازی آشنایی دانشجویان بهداشت حرفه ای با وظایف کارشناسان در صنعت

برگزاری کارگاه مجازی آشنایی دانشجویان بهداشت حرفه ای با وظایف کارشناسان در صنعتکارگاه
آشنایی دانشجویان بهداشت حرفه ای با وظایف کارشناسان در صنعت توسط سرکار خانم رعنا قاسمی در روز شنبه مورخ ۹۹/۰۷/۱۹ از ساعت ۹ الی ۱۱  با حضور دانشجویان بهداشت حرفه ای به صورت مجازی برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات