همکاری شبکه پژوهش و فناوری اصفهان با پارک زیست فناوری خلیج فارس گسترش می یابد

همکاری شبکه پژوهش و فناوری اصفهان با پارک زیست فناوری خلیج فارس گسترش می یابد

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  منبع خبر

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

  پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

   نظرات