کتاب «الفبای بورس راهنمای ورود به بازارسرمایه» منتشر شد

ارتباط متقابل و همبستگی معنادار بازار پول و سرمایه نیز در همین چارچوب مفهومی قابل تحلیل است؛ اما این مهم تحقق نخواهد یافت مگر آنکه دانش مورد نیاز برای فعالیت در عرصه‌های مذکور فراهم شده و در بستری نظام مند گسترش یابد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات