ساخت حمام های کم مصرف سیار بدون داشتن آلودگی توسط شرکت تکوین فناوری انرژی و آب

شرکت تکوین فناوری انرژی و آب در سال ۹۶  تاسیس و به پشتوانه دانشجویان نخبه و ماهر در بخش های مختلف تشکیل شد، به صورتی که دانشجویان مستعد در رشته های مختلف  شناسایی و به مراکز برای کار معرفی می شدند. موضوعیت فعالیت این شرکت ساخت حمام های کم مصرف سیار بدون داشتن آلودگی عمومی از جمله آلودگی های شیمیایی و صنعتی بود که توسط برخی از نهادها مطرح می شد  که این حمام ها یک پک جامع و کامل بودند.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات