«کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری»؛ خانه سوم دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

همچنین ایشان اظهار داشت: در این کانون دانشجویان دانشگاه به صورت گروهی و یا انفرادی فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی که منجر به نوآوری و کسب و کار می‌شود از حمایت‌های پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه برخوردار خواهند بود. سجاد محمدیان هاور مدیرکانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی گفت: یکی از اهدافی که کانون شکوفایی، خلاقیت و نوآوری دانشگاه شهید بهشتی پیگیری می‌کنند برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با اکوسیستم کسب‌و‌کار کشور و فراهم کردن امکانات مورد نیاز تیم‌های نوآور دانشجویی می‌باشد که این آموزش‌ها شامل ایده پردازی، مهارت و دانش کسب و کار، فن بیان و تکنیک‌های فروش محصول یا خدمات، نحوه انعقاد قرارداد و تفاهم نامه، انتقال تجربه و غیره می‌باشد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات