سرمایه‌گذاری خطرپذیر روشی مناسب برای رشد استارتاپ ها

وی با بیان اینکه، در مدل سرمایه گذاری خطرپذیر مدت حضور صندوق پژوهش و فناروی در شرکت تازه تاسیس دانش بنیان طولانی نیست، افزود: صندوق در این روش سهام خود را پس از ارزش گذاری، به صاحب اصلی طرح واگذار می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به دومین مرحله سرمایه گذاری خطرپذیر گفت: در این مرحله، شرکت فناور و استارتاپ رشد و موفقیت خود را به سرمایه گذار به اثبات رسانده و در قبال سرمایه بیشتر مقداری از سهام خود را به سرمایه گذاران واگذار می‌کند. سررشته با اشاره به مدل قراردادهای سهامی در سرمایه گذاری خطرپذیر گفت: این قرارداد در سرمایه گذاری خطرپذیر بسیار رایج است به طوری که در آن یک استارتاپ سرمایه‌ای را از شرکت سرمایه‌گذار می‌گیرد و در برابر آن، سهامی را به سرمایه گذار واگذار می‌کند. این استاد دانشگاه افزود: در سرمایه‌گذاری اولیه روی استارتاپ‌ها این بدهی به سهام ممتاز تبدیل می‌شود و سرمایه‌گذار مقداری از سرمایه را به صورت وام به استارتاپ واگذار و به جای اصل و سود سرمایه، بخشی از سهام کسب و کار جدید را به صورت سهام ممتاز به دست می‌آورد. سررشته افزود: در این مدل قرارداد، سرمایه‌گذار در قبال سرمایه سهام دریافت می‌کند و می‌تواند از فروش محصول شرکت برداشت کند و ما به ازای آن، سهام را با قیمتی از پیش‌ تعیین‌شده به استارتاپ یا کسب و کار مورد سرمایه گذاری برگشت دهد.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات