برنامه حضور کارکنان دانشکده بهداشت

برنامه حضور کارکنان دانشکده بهداشتجهت مشاهده برنامه حضور کارکنان دانشکده بهداشت در زمان محدودیتها در خصوص شیوع بیماری کرونا از تاریخ ۱ آذرماه ۱۳۹۹ لغایت ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۹ بر روی فایل پیوست کلیک نماییدلینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات