اطلاعیه مهم راهنمای استفاده از سامانه نوید و LMS

اطلاعیه مهم راهنمای استفاده از سامانه نوید و LMS


دانشجویان گرامی

جهت استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (سامانه یاد (LMS)) و سامانه نوید طبق راهنماهای موجود اقدام فرمایید.
توجه: نام کاربری و رمز عبور سامانه LMS، مشابه سامانه سما می باشد. (کاربری: شماره دانشجویی، رمز ورود: کد ملی)
از تاریخ ..... دروس انتخاب شده در سامانه سما، در سامانه LMS قابل مشاهده خواهد بود.
برای اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس https://vec.iums.ac.ir/ و یا به آیکون آموزش مجازی در سایت دانشکده بهداشت مراجعه فرمایید.

راهنمای استفاده از سامانه
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات