خبرنامه موج فناوری

خبرنامه موج فناوریخبرنامه موج فناوری، خبرنامه الکترونیکی پارک علم و فناوری خلیج فارس (استان بوشهر)- شماره اول مهر و آبان ۱۳۹۹

دانلود خبرنامه لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات