روتیک دانش بنیان شد!

روتیک دانش بنیان شد!

با افتخار اعلام میکنیم که پس از یکسال تلاش بی وقفه، روتیک 5 روز پس از یک سالگیش مزد زحماتش را تا به اینجای کار گرفته و موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید. این پیروزی بزرگ را به همکاران و همراهان خود تبریک عرض می نماییم.

    منبع خبر

    روتیک

    روتیک

    شما با آینده ارتباط گرفته اید!

    نظرات