دوره آموزشی ارزیابی موشکافانه وخطاهای تصمیم گیری موثردرآن

دوره آموزشی ارزیابی موشکافانه وخطاهای تصمیم گیری موثردرآن

چهت ثبت نام کلیک کنید

https://b۲n.ir/۲۳۷۵۳۴

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی یک پارک علم و فناوری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات