عدم پذیرش دانشجوی متقاضی انتقال و میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم

عدم پذیرش دانشجوی متقاضی انتقال و میهمانی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹/۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی قم

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

به پیوست نامه شماره ۱۴۵۴۶/۳۴/پ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص شرایط پذیرش دانشجوی انتقال و مهمان برای نیم سال دوم تحصیلی
۱۴۰۰-۹۹ آن دانشگاه جهت اطلاع می باشد.

غیر فعال بودن سامانه نقل و انتقال
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات