مروری بر کتاب کارآفرینی، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری

کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک، متوسط و دانش‌بنیان نیز عنوان فصل چهارم این کتاب است که در آن ضمن معرفی کسب و کار متوسط و اهمیت آن‌ها، راهبردهای توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ایران نیز ارایه شده و مراحل شروع و رشد و شیوه‌های حمایت از کسب و کارهای نوین ارایه شده است. فصل هفتم کتاب نیز در خصوص دانشگاه کارآفرین و صنعت است که در این جستار تاریخچه مفصلی از این باب ارایه شده و در ادامه مبحث عوامل کلیدی دانشگاه کارآفرین، پیشنهادات برای بهبود شاخص‌های تربیت نیروی انسانی، فلسفه ایجاد طرح کارا، فرهنگ سازی کسب و کار نو و علم محور، مولفه‌های کارآفرینی دانشگاهی و رونق تولید با تقویت فضای کارآفرینی دانشگاهی شرح داده شده است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات