فعال بودن سامانه نقل وانتقال برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

فعال بودن سامانه نقل وانتقال برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

براساس اعلام مدیر کل محترم امور شاهد و ایثارگر وزارت متبوع سامانه نقل وانتقال برای دانشجویان معزز شاهد و ایثارگر جدید الورود پذیرفته شده آزمون سراسری متقاضی انتقال تا تاریخ ۹۹/۹/۱۷ فعال می باشد. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات