دعوت به مشارکت واحدهای فناور در انجام بخشی از فعالیتهای اطلاع رسانی و روابط عمومی پارک و واحدهای فناور

دعوت به مشارکت واحدهای فناور در انجام بخشی از فعالیتهای اطلاع رسانی و روابط عمومی پارک و واحدهای فناور
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات