کنسل شدن کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote

کنسل شدن کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote

قابل توجه دانشجویان محترم
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزار Endnote در روز دوشنبه مورخ  ۹۹/۹/۱۷ ساعت ۹ الی ۱۱ کنسل و به روز دوشنبه مورخ ۲۴/۹/۹۹ ساعت ۹ الی ۱۱ موکول گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات