دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات  صندوق رفاه و وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی(Phd)

دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات صندوق رفاه و وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی(Phd)

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی:

به پیوست دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات  صندوق رفاه دانشجویان درسال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، دستورالعمل وام ضروری ویژه دانشجویان مقطع دکترای تخصصی (Phd) و نمونه فرم جدید تعهد محضری می باشد.
دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده

دستورالعمل وام ویژه دانشجوی
فرم تعهد محضری سال ۱۳۹۹ لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات