پذیرش برگزیدگان علمی در دوره های کارشناسی ارشد توسط دانشگاه تربیت مدرس

پذیرش برگزیدگان علمی در دوره های کارشناسی ارشد توسط دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی ۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق آئین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان وزات علوم، تحقیقات و فناوری و شیوه نامه پذیرش مصوب شورای دانشگاه، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی در دوره های کارشناسی ارشد اقدام نموده است. داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده اطلاعیه کامل می توانند با مراجعه به وبگاه دانشگاه (بخش آموزش) به نشانی www.modares.ac.ir/edu تا پایان آذر ماه ۱۳۹۹ اقدام نمایند. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات