راهنمای دانشجویان برای شرکت در آزمون با استفاده از سامانه فرادید

راهنمای دانشجویان برای شرکت در آزمون با استفاده از سامانه فرادید

راهنمای شرکت در آزمون با استفاده از سامانه فرادید جهت استحضار و بهره برداری دانشجویان

دانلود راهنمای شرکت در آزمون
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات