سی و سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

سی و سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد


به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان لرستان: سی و سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد در تاریخ ۹۹/۱۰/۹ در سالن جلسات مرکز رشد بروجرد آغاز گردید. اعضای شورا مرکز رشد با تبدیل وضعیت شرکت فناور کوک هیجان از رشد مقدماتی به مرحله رشد، و استقرار شرکت مهیا بافت بروجرد در مرحله رشد موافقت نمودند.

در ادامه جلسه اعضای شورا، با استقرار هسته فناور محسن نصرالهی پس از بررسی در مرحله رشد مقدماتی در مرکز رشد شهرستان بروجرد موافقت نمودند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد

  مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان بروجرد یک مرکز رشد در شهر بروجرد می باشد

   نظرات