گزارش تصویری از بازدید نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی

گزارش تصویری از بازدید نمایشگاه نفت،گاز و پتروشیمی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

  پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

   نظرات