مقالات علمی در ۸ محور و ۳۷ عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران

مقالات علمی در ۸ محور و ۳۷ عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران



به پیوست ارسال مقالات علمی در ۸ محور و ۳۷ عنوان بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای مشارکت اساتید و دانشجویان قابل مشاهده می باشد.

اطلاعات تکمیلی
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات