دومین شماره خبرنامه موج فناوری

دومین شماره خبرنامه موج فناوریدومین شماره خبرنامه موج فناوری، خبرنامه الکترونیکی پارک علم و فناوری خلیج فارس

دانلود

لینک اصل خبر در سایت پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  منبع خبر

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر)

  پارک علم وفناوری خلیج فارس (بوشهر) یک پارک علم و فناوری در شهر بوشهر می باشد

   نظرات