واحد فناور شوژن به طور رسمی در ل...

واحد فناور شوژن به طور رسمی در ل...

واحد فناور شوژن به طور رسمی در لیست شرکت های خلاق قرار گرفت.
واحد فناور شوژن به عنوان ۱۱۰۰ امین شرکت به طور رسمی در لیست شرکت های خلاق قرار گرفت و ۱۵ امین شرکت ثبت شده استان خراسان شمالی در حوزه صنایع خلاق و نوآور شد.
#پارک_علم_و_فناوری_خراسان_شمالی
#مرکز_نوآوری_روستای_خلاق_خراسان_شمالی
#مرکز_رشد_واحد_های_فناور_شیروان
@nkh_park
@CVNKhorasan

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات