اعلام تحویل مدارک پزشکی  مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

اعلام تحویل مدارک پزشکی مربوط به بیمه تکمیلی کارکنان

اطلاعیه فوری

قابال توجه کارکنانی که از بیمه مکمل درمان استفاده می کنند.
نظر به اینکه قراردادبیمه تکمیلی سال ۹۸-۹۹ به اتمام رسیده است مقتضی است در اسرع وقت ( به فوریت) نسبت به ارائه مدارک پزشکی خود جهت دریافت خسارت هزینه اقدام  فرمائید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات