هفتمین جلسه اتاق فکر دانشکده بهداشت با حضور اعضای اتاق فکر برگزار گردید.

هفتمین جلسه اتاق فکر دانشکده بهداشت با حضور اعضای اتاق فکر برگزار گردید.

هفتمین جلسه اتاق فکر دانشکده بهداشت تحت عنوان " مدیریت حرفه ای دانش/ تصمیم گیری خلاق" با حضور اعضای اتاق فکر و اعضای هیئت علمی دانشکده برگزار گردید.
طی جلسه اعضا با پرداختن به موضوع " مدیریت حرفه ای دانش/ تصمیم گیری خلاق " مشکلات و محدودیت های موجود در محیط کار، آموزش و پژوهش را مطرح کردند. در همین راستا بارش افکار در جهت پاسخ به سوال " برای داشتن یک سیستم و نظام در دانشکده از کجا و چگونه باید شروع کرد؟ " انجام گردید. لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات