مجمع عمومی سالیانه شرکت هوشمند اول بهشتی

مجمع عمومی سالیانه شرکت هوشمند اول بهشتی

مجمع عمومی سالیانه شرکت هوشمند اول بهشتی برگزار شد
جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت هوشمند اول بهشتی (هاب) با حضور اعضای هیئت مدیره، مدیران و مدیر عامل شرکت، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۹ در محل دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد. در این جلسه پس از قرائت دستور جلسه، جناب آقای دکتر صابر منادی مدیرعامل شرکت هاب، به بیان روندهای گذشته و رویکرد آینده شرکت پرداختند و بر تغییر مسیر و رویکرد هاب به شتابدهی تاکید کردند. در ادامه مدیران واحدها دستاوردهای شرکت هاب را در این سال مالی تشریح کردند و اعضای هیئت مدیره نیز ضمن اظهار رضایت از فعالیت‌ها و برنامه‌های آتی شرکت، به بیان نظرات خود پیرامون مباحث مطرح شده پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت هاب

  منبع خبر

  هاب

  هاب

  نوآوری و توسعه کسب و کار

   نظرات