گزارش تحلیل معیارهای انتخاب کارفرما منتتشر شد

گزارش تحلیل معیارهای انتخاب کارفرما منتتشر شد

: ‌ بررسی و مطالعه ادبیات موضوع در زمینه برند کارفرمایی که منجر به شکل گیری چارچوب اصلی پرسشنامه شامل شناسایی جذاب‌ترین سازمانها برای کار در ایران و مهم‌ترین معیارهای افراد برای انتخاب این سازمان‌ها شد. در ادامه با هدف جمع آوری اطلاعات برای شناسایی جذاب‌ترین سازمان‌ها برای کار در ایران و مهم‌ترین معیارهای افراد برای انتخاب این سازمان‌ها، به توزیع یک پرسشنامه شامل ۱۴سوال در ۲ بخش پرداختیم و با استفاده از تکنیکهای مختلف آماری و داده کاوی، تحلیل شد. در ایران، کدام سازمان را برای کار کردن انتخاب می‌کنید؟ (برند کارفرمایی ملکه‌ی ذهن)

متن کامل خبر در سایت نوپانا

    منبع خبر

    نوپانا

    نوپانا

    نوپانا یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات