کتاب «مدیریت برمبنای موقعیت» به قلم شهریار شهیر منتشر می‎‌شود

کتاب «مدیریت برمبنای موقعیت» به قلم شهریار شهیر منتشر می‎‌شود

این کتاب که باعنوان فرعی «راهنمای رهبران هوپوروم» تدوین شده، در حقیقت نقشه راه یک موفقیت بومی، براساس استانداردهای جهانی است که مبنا و هدف آن، مستند‌سازی یک پروسه و ترسیم فرایندهای منتهی به شکل گیری یک سازمان و برند نوظهور است. براساس روش‌های عملی ارائه شده در این کتاب، شهریار شهیر تلاش کرده است الگوهای تحقق « تاکید کتاب «مدیریت برمبنای موقعیت» بر این مساله است که مدیریت باید انعطاف‌‌‌‌پذیر بوده و بسته به موقعیت‌ها و چالش‌های مختلف، روش‌ها و راه حل‌های آزموده شده و فرموله شده را به کار گیرد. در آستانه انتشار است، مجموعه قوانین رفتاری و اخلاق سازمانی کسب‌وکار موفق هوپو است که نشات گرفته از تجربیات گران سنگ تیم رهبری این برند است. درحقیت جانمایه این اثر را باید در این جمله بنیان‌گذار هوپو دید که در مقدمه کتاب آمده است: «در صورت پیروی از ارزش‌ها می‌توانیم کسب وکاری موفق را توسعه دهیم و به آن افتخار کنیم.» کتاب حاضر نقشه راه دست‌یابی به این ارزش‌هاست.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات