زیست بوم مرکز نوآروی دانشگاه کردستان

زیست بوم مرکز نوآروی دانشگاه کردستان

زیست بوم مرکز نوآروی دانشگاه کردستان
اینفوگرافیک توسعه مرکز نوآوری دانشگاه کردستان
مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای رسالت‌ها و اسناد بالادستی خود از زمان افتتاح تاکنون اقدامات شایان توجهی در بخش‌های مختلف در زمینه فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی، توانمندسازی و ایجاد کسب و کارهای نوپا به انجام رسانیده که از جمله آن می‌توان به برگزاری رویدادهای اشتغال‌زایی مانند استارت‌آپ ویکندهای مساله محور مبتنی بر نیازهای استان، سمینارها وبینارهای مرتبط با کسب و کارهای نوین، کارگاه‌های مستقیما مرتبط با اشتغال‌زایی و .... در سطح استان و کشور اشاره نمود.
همچنین مرکز نوآوری دانشگاه کردستان در راستای توسعه زیست‌بوم فناوری دانشگاه و استان، نسبت به برقرار مراکز وابسته و تخصصی‌تر نیز اقدامات شایان توجهی انجام داده است که در اینفوگرافی فوق، بخشی از این فعالیت ها به تصویر کشیده است.
لینک اصل خبر در سایت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  منبع خبر

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

   نظرات