فراخوان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کسب وکار های مجازی

فراخوان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کسب وکار های مجازی

در راستای اجرای مواد ۷ و ۹ آیین نامه اجرای نحوه تشکیل وبرگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری (موضوع تبصره ۷ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی) در نظر است انتخابات هیات مدیره وبازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب  وکار های مجازی برگزار گردد. لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره وبازرسان اتحادیه صنف مذکور به شرح ذیل دعوت میگردد از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ به مدت ۲۰ روز شخصا با در دست داشتن اصل  وتصویر مدارک ذیل و کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف به نشانی : www.iranianasnaf.ir به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های کشوری به نشانی : تهران- بلوار کشاورز-رو به روی بیمارستان پارس، ساختمان وزارت صنعت،معدن و تجارت (ساختمان شهید زمردی) طبقه اول و یا به سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها (برای ارسال مدارک به هیات اجرایی مستقر در تهران) مراجعه وثبت نام نمایند. یادآوری میگردد سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان پس از رویت و تطبیق کپی برابر اصل مدارک، تصویر مدارک اخذ شده داوطلبین را از طریق پست پیشتاز به هیات اجرایی انتخابات به آدرس فوق ارسال نمایند.

شرایط داوطلبین:

۱-تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران
۳-نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر
۴-عدم ممنوعیت تصرف اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس
۵-عدم اعتیاد به مواد مخدر
۶-عدم اشتهار به فساد
۷-داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره
۸-حداکثر سن در زمان ثبت نام ۷۵ سال
۹-داشتن پروانه کسب معتبر دائم (مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده،صاحب آن تغییر شغل نداده و واحد صنفی خود را به غیر واگذار و یا اجاره نداده باشد)
۱۰-مثاقت و امانت

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

۱-پروانه کسب
۲-تمام صفحات شناسنامه
۳-کارت ملی
۴-مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا تصویر اعتبار نامه افرادی که دارای سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه می باشند.
۵- ۲ قطعه عکس ۶*۴
۶-کد رهگیری ثبت نام از سامانه ایرانیان اصناف

هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های کشوری
لینک اصل خبر در سایت اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  منبع خبر

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

  اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی یک انجمن در شهر تهران می باشد

  نظرات