معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مرکز رشد فناوری شهرستان بازدید کرد

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از مرکز رشد فناوری شهرستان بازدید کرد


معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از شرکت ها و واحدهای فناور مر کز رشد فناوری نیشابور بازدید کرد و با اشاره به توانمندی و ظرفیت بالای این شرکت ها در حوزه های گوناگون فناوری، بر همکاری های ثمربخش دانشگاه علوم پزشکی و مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه با شرکت های فناور تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان، به نقل از مرکز رشد فناوری نیشابور، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با همراهی مدیر مرکز رشد فناوری سلامت و رئیس اداره توسعه فناوری سلامت این دانشگاه از مرکز رشد فناوری نیشابور و شرکت های فناور این مرکز بازدید نمودند.

در ابتدای علیرضا شیرازی رئیس مرکز رشد نیشابور ضمن معرفی و ارایه دستاوردهای این مرکز و شرکت های عضو، به بیان زمینه های گسترش همکاری های فی مابین پرداخت و با توجه به تاسیس مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، عضویت اعضای ستاد مرکز رشد فناوری نیشابور در شورای فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی نیشابور را گامی موثر و روبه جلو در مسیر توسعه زیست بوم کارآفرینی شهرستان نیشابور برشمرد.

در ادامه این دیدار، دکتر محمدی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور با اشاره به توانمندی و ظرفیت بالای این شرکت ها در حوزه های گوناگون فناوری به ویژه فناوری های مرتبط با حوزه سلامت، بر همکاری های ثمربخش دانشگاه علوم پزشکی و مرکز رشد فناوری سلامت این دانشگاه تاکید ویژه داشت.

همچنین در حاشیه این بازدید در راستای افزایش همکاری های تخصصی در حوزه های برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نیز آموز  و مشاوره های عمومی و تخصصی کسب و کار، تفاهم نامه همکاری شرکت شبکه تسهیلگران اندیشه برتر - شتاب شرکت کارگزار مرکز رشد فناوری نیشابور در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و نیز مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه نیشابور امضا و منعقد گردید.لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی

  پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

   نظرات