پیوند صنعت و اکوسیستم استارت‌آپی

پیوند صنعت و اکوسیستم استارت‌آپی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، در این بازدید مدیرعامل کارخانه نوآوری آزادی در توضیحاتی از ضرورت‌های ایجاد و تاسیس این کارخانه سخن گفت و با اشاره به اینکه این مرکز به محلی مناسب برای استقرار و تمرکز استارت‌آپ‌های کشور و شرکت‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر تبدیل شده‌است، همکاری و تعامل کارخانه نوآوری با اتاق بازرگانی تهران که به گفته وی کانون موسسان و صاحبان بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی است، را گامی بلند در راستای تحول در زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی کشور دانست. رئیس اتاق تهران همچنین، همکاری موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران، با کارخانه نوآوری آزادی را یکی دیگر از زمینه‌های تعامل دو طرف عنوان کرد که در راستای آن، با برگزاری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای استارت‌آپ‌ها، زمینه تقویت بنگاه‌های این بخش برای حضور در زیست‌بوم اقتصادی در ایران و عرصه بین‌المللی فراهم می‌شود. هم‌چنین هاتف خرمشاهی، رئیس مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، نیز در سخنانی، همکاری این مرکز با کارخانه نوآوری آزادی را فصلی نوین در اکوسیستم استارت‌آپی کشور قلمداد کرد که به گفته وی، طی این همکاری زمینه ارتقا و توسعه صنایع مختلف به همراه رشد استارت‌آپ‌ها در کشور فراهم می‌شود.

متن کامل خبر در سایت شنبه پرس

    منبع خبر

    شنبه پرس

    شنبه پرس

    شنبه پرس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات