۴ طرح در شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش پارک کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت

۴ طرح در شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش پارک کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت


۴ طرح برگزیده از میان طرح های ارائه شده به مرکز نوآوری و شتابدهی پارک علم و فناوری کرمانشاه، در شورای  پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش این پارک مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه، پس از اتمام فاز ترویجی طرح منش و در میانه فاز نوآوری این طرح، ۴ طرح برگزیده از میان طرح های ارائه شده به مرکز نوآوی و شتابدهی پارک علم و فناوری در شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش پارک کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفت.
اولین طرح ارائه شده در جلسه شورای پذیرش و سرمایه گذاری مرکز منش پارک کرمانشاه مربوط به بررسی در خواست پذیرش صبا والی تبار بود که با عنوان "تهیه کود کامل از کلروفیل پسماندگیاهان سبز" ارائه شد.
داوران و منتورهای این نشست در مرحله بعد به بررسی درخواست پذیرش نسترن گلناری با عنوان "دستگاه ثبت و پایش علائم حیاتی بیماران کلیوی(قسمت نبض و دما)" پرداخته و در ادامه به برسی درخواست پذیرش عادل پرویزی و بهنام رستمیان ورود کردند. این دو کارآفرین بالقوه نیز طرح خود را با عنوان " پک کامل سنسور نور و باران قابل نصب بر روی تمام خودرو ها" ارائه  کرده بودند.
در نهایت چهارمین طرح مورد بررسی اعضا شورا قرار گرفت. این طرح با عنوان طراحی سامانه کارگران ساختمانی در شهر کرمانشاه و توسط محمد عبدی ارائه شد.
شایان ذکر است؛ طرح های یاد شده در نهایت مورد پذیرش قرار گرفته و ارائه دهندگان ضمن تداوم حضو خود در برنامه شش ماه منش، از تسهیلات و حمایت های مختلف پارک علم  فناوری کرمانشاه در زمینه استقرار، حمایت های مالی، خدمات مشاوره، سرمایه گذاری و ... برخوردار خواهند شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات