۱۱ بسته خدمات به دانش‌بنیان‌ها تعلق گرفت

همچنین این کارشناسان بیرونی با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری می‌توانند خدمات بیشتری برای تولید موفق محصول به این شرکت‌ها ارائه دهند. همچنین مرکز صنعتی سازی نانوفناوری کاربردی (ICAN) یک مرکز خدماتی خاص است که خدمات مختلفی را در حوزه فناوری نانو به شرکت‌های متقاضی ارائه می‌دهد. این خدمات شامل در اختیار گذاردن تجهیزات ساخت و تولید در ابعاد نانو در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی نیز می‌شود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات