فراخوان همکاری با شرکتهای با تجربه در حوزه ارزیابی عملکرد واحدهای فناور

فراخوان همکاری با شرکتهای با تجربه در حوزه ارزیابی عملکرد واحدهای فناور

از جمله ابزارهای مهم نظارتی مراکز فناوری “ارزیابی عملکرد شرکت‌های فناور” می‌باشد که می تواند به مدیران و کارشناسان مراکز در خصوص نقاط قوت و ضعف شرکت‌ها کمک شایان توجهی نموده و رویکردهای آتی حمایتی و نظارتی را در خصوص هر شرکت مشخص کند. بدین جهت پارک علم و فناوری فارس در نظر دارد تا از توانمندی شرکت‌های دارای تجربه و تخصص کافی در زمینه یاد شده استفاده نماید. شرکت‌های متقاضی با دارا بودن موارد ذیل، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ به مسول دفتر ریاست پارک، سرکار خانم مروتیان (داخلی ۳۰۲) تحویل دهند.

 1. رزومه شرکت با تاکید بر تخصص افراد در زمینه یاد شده.
 2. خلاصه طرح پیشنهادی جهت نحوه ارزیابی شرکت ها حداکثر در ۵ صفحه.
 3. هزینه پیشنهادی جهت ارزیابی برحسب نفر- ساعت یا روش های مشابه.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری فارس

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری فارس

  پارک علم و فناوری فارس

  پارک علم و فناوری فارس یک پارک علم و فناوری در شهر شیراز می باشد

   نظرات