ارائه خدمات تجاری سازی و کسب و کار به شرکت های دانش بنیان در شهرستان آمل

ارائه خدمات تجاری سازی و کسب و کار به شرکت های دانش بنیان در شهرستان آمل

ارائه خدمات تجاری سازی و کسب و کار به شرکت های دانش بنیان در حاشیه برگزاری نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران


مکان برگزاری: مازندران - آمل - دانشگاه شمال - مرکز کارآفرینی
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل

  مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

   نظرات