فرایند تصویب طرح‌های ارائه شده متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ بند الف بودجه سال ۱۴۰۰

فرایند تصویب طرح‌های ارائه شده متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ بند الف بودجه سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل پارک علم و فناوری، فرایند تصویب طرح‌های ارائه شده متقاضیان تسهیلات تبصره ۱۸ بند الف بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح زیر می‌باشد.

- طرح ارسال شده توسط متقاضی در سامانه مربوط یه تسهیلات ( siam.isti.ir ) توسط کاربر پارک بررسی اولیه شده و طی مراحل ارزیابی به کارشناس مربوطه ارجاع می‌گردد.

- کارشناس ارزیابی، طرح را جهت بررسی فنی و اقتصادی برای داور فنی تخصصی و کسب و کار ارسال و گزارش ارزیابی به کاربر پارک تحویل می‌گردد.

- کاربر پارک موارد موجود در گزارش را در سامانه برای هر متقاضی ارسال تا طرح بر اساس آن اصلاح و ویرایش گردد.

- طرح اصلاح شده بر اساس فرمت مورد تایید پارک و بخش‌های فنی و اقتصادی مطرح شده، نهایتا جهت تصمیم نهایی به کارگروه ارزیابی ارجاع می­گردد.

- در جلسه‌ای با حضور اعضای کارگروه ارزیابی شامل رئیس پارک، معاون، مدیران، کارشناسان مربوطه، واحدهای ارزیابی کننده و داور فنی تخصصی و کسب وکار، هر یک از طرحها پس از بررسی و تصویب طرح اقدام و تهیه صورتجلسه به کارگروه استانی طرحها ارسال می‌گردد.

- طرحها در کارگروه استانی بررسی و پس از تصویب و تهیه و تنظیم صورتجلسه، جهت ارجاع به بانک برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارسال می‌گردد .

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری کردستان

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان

  پارک علم و فناوری کردستان یک پارک علم و فناوری در شهر سنندج می باشد

   نظرات