فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت پذیرش شرکت های فناور

فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت پذیرش شرکت های فناور

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به منظور پذیرش شرکت‌های فناور در حال رشد در شعبه فارابی، فراخوانی را منتشر کرد.

به گزارش اکوسیستم، وب‌سایت دانشگاه تهران فراخوانی را منتشر کرده که براساس آن پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تصمیم دارد با هدف حمایت از شرکت‌های نوپا، نسبت به پذیرش تعداد محدودی از آنها اقدام کند.

شرایطی که شرکت‌های فناور برای پذیرش به آنها نیاز دارند، به شرح زیر است:

  1. دارای نمونه محصول یا خدمت قابل عرضه به بازار باشند که از فرآیندهای تحقیق و توسعه یا مهندسی معکوس به دست آمده است.
  2. شرکت ثبت شده یا در حال ثبت باشد (در این شرکت‌ها تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص است).
  3. شرکت‌های متقاضی تا کنون از تسهیلات دیگر مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور استفاده نکرده باشند.

اولویت با شرکت‌های است که سهامداران آنها را دانشجویان، دانش‌آموختگان یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران تشکیل داده باشند. شرکت‌های فناور تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 30 فروردین ماه سال 97 می‌توانند برای ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

مزایای استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برای شرکت‌ها:

  • برخورداری از مزایا و معافیت‌های قانونی پیش‌بینی شده مربوط به شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری کشور (ماده ۹ قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات)
  • امکان استفاده از اعتبار ایجاد شرکت نوپا
  • بهره‌مند شدن از اعتبار توسعه شرکت‌های در حال رشد
  • امکان برخورداری از مزایای هم‌‌افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران
  • بهره‌مندی از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک

مراحل پذیرش در این پارک علم و فناوری شامل تکمیل کاربرگ‌های پذیرش، بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذی‌ربط (تکمیل پرونده)، شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی و اعلام نتیجه نهائی می‌شود. زمان مورد نیاز برای انجام مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط  2 ماه خواهد بود.

فراخوان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جهت پذیرش شرکت های فناور

    نظرات